วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เรียนรู้การฟักไข่จากตู้ฟัก การส่องไข่ฟักอายุ ๑๔ วัน

 เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน เยี่ยมชมแนะนำการเรียนรู้การฟักไข่จากตู้ฟัก การส่องไข่ฟักอายุ ๑๔ วัน ที่กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการฟักไข่ การกกแรกเกิด ให้กลุ่มมากยิ่งขึ้น เพราะเปอร์เซนต์การฟักยังไม่ดีพอไม่มีความคิดเห็น: