วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ไปดูควายป่วย...ตาย!!!

สภาพของน้องควายเมือวันศุกร์
 เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ได้ออกปฎิบัติงานรักษาควายป่วยตามการแจ้งของนายสมฤทธิ์ นารี เกษตรกรบ้านเลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เป็นลูกควายเผือกอายุ ๑ ปี มีอาการซึม ถ่ายลำบาก ได้ฉีดยาปฏิชีวนะและวิตามิน ให้และแนะนำให้ชื้อยามาฉีดต่อระหว่างวันหยุด  แต่เจ้าของเห็นอาการดีขึ้นไม่ได้ฉีดยาต่อเนื่องน้องควายจึงมีอาการทรุดตายเมื่อเช้าวันนี้ จันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  จึงได้เข้าไปเก็บตัวอย่างอวัยวะส่งตรวจชันสูตรโรคที่ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคเหนือตอนบน ต่อไป

น้องควายเมื่อเช้าวันจันทร์

ปศุสัตว์ตำบลและฝูงควาย

ควายทั้งหมด ๑๒ ตัว

ติดตามสอบถามประวัติการเลี้ยงการดูแล
ผ่าซาก


เก็บตัวอย่างแช่เย็นส่งตรวจ


ไม่มีความคิดเห็น: