วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เร่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฟาร์มสุกร

 ฟาร์มสุกรจากดงมหาวันมาขอรับนำยาฆ่าเชื้อไปพ่นโรงเรือน
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ที่มีหนังสือสังการให้ดำเนินการพ่นทำลายเชื้อโรคในฟาร์มสุกร เพื่อป้องกันการระบาดของโรค เนื่องจากระยะนี้มีหลายจังหวัดเกิดโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงเกิดความเสียหายอย่างมาก การป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่าคอยรักษา โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนให้เกษตรกรเจ้าของฟาร์มสุกรที่ขึ้นทะเบียนมารับน้ำยาฆ่าเชื้อ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

 ฟาร์มสุกรจากตำบลป่าซางมาแวะขอรับน้ำยาฆ่าเชื้อและชื้อวัคซีนอหิวาต์สุกร


นายประหยัด ป้องเรือ ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวันขอรับน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไปพ่นเล้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้าน


ไม่มีความคิดเห็น: