วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานลอยกระทงอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงาน จัดงานสุขสราญงานยี่เป็งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม กำหนดให้มีกิจกรรมประกวดนางนพมาศ โอทอป ผลผลิตการเกษตร การแสดงนิทรรศการ ฯลฯ ทั้งนี้โดยมีเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเป็นเจ้าภาพหลักด้านงบประมาณ สองแสนบาท บูรณาการกับแต่ละท้องถิ่นให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สมกับเป็นงานของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


ไม่มีความคิดเห็น: