วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ส่งพ่อพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่กลุ่มห้วยห้างไปลำพูน

 เมื่อเที่ยงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้นำพ่อไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ จากสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายไปส่งให้คุณจรัล ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการปศุสัตว์เขต ๕เชียงราย เพื่อนำไปทำการวิจัยที่ลำพูน ช่างบังเอิญเจออดีตผู้เชี่ยวชาญจากกรมปศุสัตว์สองท่านมาติดตามผลงานที่ดีของเชียงรายพอดี  นับเป็นวาสนาท่านชวนให้ไปลงคะแนนสหกรณ์ด้วย
 ไก่ประดู๋ฯจำนวน ๑๒ ตัว นำหนักรวม ๓๒ กิโลกรัม
 ไกล้กับผู้เชี่ยวชาญ (...ต้องขออภัยครับผมจำเบอร์ไม่ได้แล้วความจำสั้น 555)
มีแต่รอยยิ้มครับ

ไม่มีความคิดเห็น: