วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ประชุมข้าราชการกรมปศุสัตว์พื้นที่จังหวัดเชียงราย

 นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯครั้งที่๙/๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
ไม่มีความคิดเห็น: