วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ม้าตัวสุดท้าย

 เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้รับแจ้งจากผู้จัดการของสนามกอฟวอเตอร์ฟอร์ด ว่าม้าที่เลี้ยงไว้มีอาการป่วยล้มๆลุกๆ หลายครั้งและเริ่มจะลุกไม่ได้ ขอให้ไปดูและรักษาให้ด้วย ได้เข้าไปให้ยาวิตามินและยาปฏิชีวนะ และในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้เจาะเลือดส่งตรวจ สันนิษฐานว่าจะติดเชิื้อพยาธิในเลือดเนื่องจากบริเวณที่เลี้ยงเป็นป่าพุ่มไม้ ยุง เห็บ เหลือบมีจำนวนมาก และม้าเคยป่วยด้วยอาการแบบนี้มาหลายตัว ประกอบกับเหลือม้าตัวเดียวการเอาใจใส่ก็ลดลงด้วยไม่มีการป้องกันแมลงดูดเลือด
 ตามที่เคยประสบมา ม้าหากว่าได้ล้มลงนอนก็ยากที่จะรักษาให้เป็นปกติได้

ไม่มีความคิดเห็น: