วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การปลูกพืชสมุนไพรไว้ไห้ไก่กิน


 นายติ๊บ บั้งเงิน สร้างแปลงสมุนไพรไว้ให้ไก่กิน แต่เพื่อป้องกันการเขี่ยแ้วสมุนไพรตายได้ จึงใช้วิธีทำซุ้มตาข่ายล้อมผักไว้ให้ไก่จิกกินเฉพาะส่วนที่เจริญเติบโตพ้นออกมาต่างช่องของตาข่าย นับเป็นแนวคิดที่ดีอีกแบบหนึ่ง ไก่ก็สุขภาพดีมีอาหารเสริมที่เป็นสมุนไพรไทยๆกินได้ตลอด


 ไก่แข็งแรงไม่ป่วย
จากแม่ที่แข็งแรงลูกก็สมบูรณ์โตเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น: