วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พบกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง

เมื่อเช้า ๐๙.๐๐น. วันที่ ๖ ดุลาคม ๒๕๕๗ ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยห้างมีการประชุมพบกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำของบ้านห้วยห้าง โดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มเทคโนโลยีการผลิตสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมทีมงานได้ สอบถามความพึงพอใจ ข้อคิดเห็นต่างๆที่ได้ดำเนินการเข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ และได้มีข้อสนธนาแลกเปลี่ยนเรื่องการอบรมฟาร์มมาตรฐาน การรวบรวมผลผลิตไก่เพื่อชำแระส่งตลาดบน ตลอดจนการทำปฎิทินการจัดการรอบปีเพื่อให้เกษตรกรรู้จักการวางแผนผลิตให้เหมาะสมกับช่วงความต้องการของตลาด ทั้งนี้ให้เกษตรกรสมาชิกได้มีส่วนร่วมทุกกระบวนการ
ไม่มีความคิดเห็น: