วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ไปนัดประชุมกลุ่มร่วมกิจกรรมปล่อยปลาและอบรมเกษตรอินทรีย์ของ ธกส.

เมื่อเช้าวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ เดินทางไปนัดหมายการประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่ที่บ้านนายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข อาสาปศุสัตว์บ้านดงชัย ที่มีบริเวณบ้านทำเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ บังเอฺยทาง อบต.ทุ่งก่อ โดยท่านปลัดทวีศักดิ์ นาทอง และทีมงานกำลังมาปล่อยปลาพอดี ท่านเลยชวนปล่อยปลาลงในกระชังเป็นปลาหมอเทศ  เสร็จจากการนัดหมายและปล่อยปลาท่านผู้ใหญ่บ้านชวนไปร่วมรับฟังการอบรมเกษตรอินทรีย์ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ แต่ไปอยู่ได้ไม่นานเพราะยังไม่มีวิทยากรมาบรรยาย จึงขออนุญาตเข้าทำงานสำนักงาน


ไม่มีความคิดเห็น: