วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เตือนภัยอันตรายจากสารพิษ ทำลายให้ถูกวิธี อย่าทิ้งไม่ระวังสัตว์เลี้ยงไปขุ้ยเขียกินถึงตายได้

 ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีการตายของสัตวืเลี้ยง จากสารพิษต่างๆ หลายตัวด้วยความประมาทของเจ้าของ ความมักงายของเกษตรกรที่กำจัดสารเคมีมีพฺษแบบไม่ระวัง ขาดความรับผิดชอบ อย่างรายที่ลงรูปให้ดูเป็นยาฆ่าหญ้าฟูราดาน ใช้รองพื้นการปลูกพื้ชกันมดแมลงมาทำลายต้นกล้า  ใช้ไม่หมดแทนที่จะฝังทำลายกลับนำมาทิ้งในกองขยะวัวไปค้นถังขยะเอามาเทพื้นแล้วเลียกิน ตายรักษาไม่ได้ไม่ทันเวลา
 วัวที่กินยาพิษตาย
สารสีม่วงโคตรอันตราย 

ไม่มีความคิดเห็น: