วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จำนวน ๑๙ ราย ตามนโยบายป้องกันโรคให้กลุ่มเสี่ยงที่จะมีโอกาสสัมผัสโรค เมื่อบ่ายวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการครั้งนี้เป็นอย่างสูง
ไม่มีความคิดเห็น: