วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พาสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำไปศึกษาดูงานที่แม่ลาวและพาน

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำเกษตรกรที่เข้าร่วมงานวิจัยการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเป็นอาชีพอย่างยั่งยืนของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน ๑๐ รายไปศึกษาดูงานการใช้ตู้ฟักไข่ขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพที่ฟ้าใสฟาร์ม อำเภอแม่ลาว และไปดูงานการแปรรูปผลผลิต มาปรับใช้ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเหมืองหลวง ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพานจังหวัดเชียงราย เพื่อมีความรู้ประสบการณ์ที่จะให้ผลผลิตออกมาอย่างสม่ำเสมอตามที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้งบประมาณ มาจากโครงการ"ศึกษาการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่แบบธรรมชาติที่ปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชีียงราย" สนับสนุนโดยสำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

ไม่มีความคิดเห็น: