วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อบรมมาตรฐานการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำและชิมยำไก่ประดู่หางดำลำแต้ๆ

 โดยการสนับสนุนของ สกว. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จัดอบรมมาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองให้กลุ่มเกษตรกรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อประสิทธิภาพการผลิตสู่ตลาดอย่างปลอดภัยทั้งด้านโรคระบาดสัตว์และด้านปลอดภัยสู่ผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยห้างตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีการให้ความรู้โดยคุณหมอหลิน(สพ.ญ.ธีรัตน์ธาวัลย์ โตบรรลือภพ ) หมอแอ้หมอบรรจุใหม่ นอกจากนั้นมีการบรรยายเรื่องการจัดกลุ่มโดยนางพรพิมล ใจไหวและนายสุพล ปานพาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม เสร็จแล้วอาหารมื้อกลางวันเป็นการนำไก่ประดู่หางดำมาปรุงรับประทานคู่กับน้ำพริกปลาร้าผักนึ่งอร่อยมาก ภาคบ่ายติดตามแต่ละฟาร์มพร้อมให้คำแนะนำการทำฟาร์มมาตรฐานจำนวน ๑๐ ฟาร์มเพื่อเป็นตัวอย่างนำร่องต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: