วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

เยี่ยมควายที่บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลเยี่ยม กลุ่มเลี้ยงควายบ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ให้บริการรักษาตัวที่ป่วยไม่สบาย มีแผลเป็นหนอนของนายคำป้อ ธิยะคำไม่มีความคิดเห็น: