วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านชี้แจงโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๙


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอและทีมงาน จัดการประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อชี้แจงโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๙ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาอุปสรรคการดำเนินการต่างๆ เสร็จแล้วจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาสาฯตามที่ได้สำรวจยอดสุนัข แมวของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้ให้เรียบร้อยตอนสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ เพื่อทำรายงานการปฎิบัติงานจังหวัดต่อไปไม่มีความคิดเห็น: