วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2559

ต้อนรับกรรมการมาประเมินนายสิน สมบัติตรา อาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับ ทีมงานกรรมการประเมินผลงานอาสาปศุสัตว์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย จากสำนักงานปศุสัตวเขต๕ และเจ้าหน้าที่ ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ จากกรมปศุสัตว์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกิจกรรมของนายสิน สมบัติตรา อาสาปศุสัตว์บ้านร่องหวาย ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อ เวลา ๑๕.๓๐ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
ไม่มีความคิดเห็น: