วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

เยี่ยมติดตามการฉีดวัคซีนของอาสาปศุสัตว์

เมื่อเช้าวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนของอาสาปศุสัตว์บ้านร่องบัวทอง และบ้านห้วยเคียน ตำบลทุ่งก่อ เพื่อให้คำแนะนำ สอบถามปัญหา ทราบว่าส่วนใหญ่ต้องทำตอนเย็นที่เจ้าของสัตว์อยู่บ้าน และต้องมีผู้ช่วยในการเขียนใบรับรองวัคซีนด้วยจึงจะทำงานได้ดี
ไม่มีความคิดเห็น: