วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

เยี่ยมตนเลี้ยงควายบ้านร่องหวาย


 สำนักงานปศุสัตวือำเภอเวียงเชียงรุ้งได้รับแจ้งจากเจ้าของควายทางโทรศัพท์ให้ไปดูความหน่อยมีป่วยเรื้อรังหนึ่งตัว และ มีขาบวมเป็นก้อนอีกตัวหนึ่ง เสร็จภาระกิจการประุมสร้างตลาดสีเขียวและชี้แจงโครงการวิจัยฯจึงแวะเยี่ยมควายป่วย ให้คำแนะนำการจัดการดุแล ตลอดจนการทำวัคซีน


ไม่มีความคิดเห็น: