วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

ร่วมงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯบ้านเทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

 ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ทุกอำเภอร่วมกันปฏิบัติงานคลินิคปศุสัตว์ในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมบ้านเทอดไทย ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ให้บริการด้านปศุสัตว์เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการรักษาสัตว์ป่วย การทำหมันสุนัขแมว เพื่อลดประชากรสุนัขแมว การให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์แจกยาปฏิชีวนะ ยาถ่ายพยาธิ เอกสารวิชาการ
บรรยากาศการบริการบางส่วน


นายอำเภอแม่ฟ้าหลวงประธานการจัดงานและหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมให้กำลังใจในซุ้มของปศุสัตว์

ขอบคุณที่ให้บริการ


มีเกษตรกรสนใจมากพอสมควร


ที่ระลึกครั้งหนึ่งชาวปศุสัตว์เคยมาบริการบ้านเทอดไทย

ไม่มีความคิดเห็น: