วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

ร่วมงานวัน อพปร.


18 มีนาคม 2559 เวลา 08.45น.นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2559 ณ หอประชุมและสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ มีกิจกรรมอ่านสารของ รมว.มท.เนื่องในวัน อป.พร.ปี 2559 การกล่าวคำปฏิญาณตน กล่าวให้โอวาท การฝึกซ้อมสวนสนาม การบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี หน.ส่วนราชการ กำนัน ผญบ. นายก อปท.ปลัด อปท.และสมาชิก อป.พร. ร่วมกิจกรรม 200 คน
ไม่มีความคิดเห็น: