วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

เยี่ยมฟาร์มสุกรที่ได้รับร้องเรียนกลิ่นเหม็นบ้านป่าตึง

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประนม ขำโนนงิ้ว ปลัดอาวุโส นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ นายสมชาย มะรินทร์ ปลัด อบต.ดงมหาวัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นิติกร ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.ประจำหมู่บ้านป่าตึงเยี่ยมฟาร์มสุกร นายสมใจ ลีคงบับ บ้านป่าตึง มีร้องเรียนขี้หมูเหม็น
เมื่อตรวจสอบแล้วจึงแนะนำให้เลิกเลี้ยง หรือย้ายที่เลี้ยงออกให้ห่างชุมชนอย่างน้อย ๒ กม.จะดีที่สุดเพราะมีการร้องเรียนทุกปี
หรือลดจำนวนให้แค่สองแม่พันธ์ ห้ามเลี้ยงสุกรขุนอีก ทั้งนี้ต้องมีการจัดการพ่นอีเอ็มชีวภาพทุกวันเก็บขี้หมูทุกวัน กำจัดแมลงวันให้ดี
และก่อนหน้าที่จะเข้าฟาร์มสุกร ทีมงานท่านปลัดอาวุโสได้แวะตรวจการสร้างแท้งน้ำประปาหมู่บ้านของบ้านป่าตึง ที่ก้าวหน้าไปมากแล้ว ด้วย


ไม่มีความคิดเห็น: