วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

การขึ้นทะเบียนข้อมูลเกษตรกรเลี้ยงปศุสัตว์

 เสี้ยงวัว ควาย หมู เป็ดไก่ สมัยนี้ต้องขึ้นทะเบียนออนไลน์ทันสมัย ตามโลกโซเซี่ยลที่กำลังพัฒนาโลกอยู่ขณะนี้
เช้าวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง น้องๆปศุสัตว์ตำบลเร่งมือ ป้อนข้อมูล การเลี้ยงสัตว์ให้เกษตรกรที่มาติดต่อ ระบบดีขึ้นหลังจากไม่เสถียรมานานกว่า ๓ เดือน ช่วงนี้ดีน้องๆไม่ต้องรอนานแล้ว เสียบบัตรประชาชนไม่กี่นาทีก็เรียบร้อยส่วนข้อมูลเก่าเอามาอัพเดทเร็วไม่ต้องหลับรอ 

ดีใจมาก ลงข้อมลได้สำเร็จ เร็วด้วย

เสียบบัตรแล้วสัมภาษณ์ ได้ข้อมมูลเรียลไทม์


ส่วนเจ้านกนี้ไม่มีเจ้าของไม่ต้องขึ้นทะเบียน ชาวนาชอบมาก ประหยัดไม่ต้องเปลืองค่ายาฆ่าปูฆ่าหอย นกจัดการให้ฟรีๆ


ไม่มีความคิดเห็น: