วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559

มอบเวชภัณฑ์และวัคซีนให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานบ้านดงชัย ในโครงการพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร ในพื้นที่มีศักยภาพแบบบูรณาการ

นายจันทร์ รักลีน  เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายหริพันธ์ มณีจันทร์สุข ปศุสัตว์ตำบล  ออกเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานบ้านดงชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ในโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่มีศักยภาพ จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามสอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงสัตว์ และมอบเวชภัณฑ์ วัคซีนเพื่อใช้ป้องกันโรคสัตว์ปีกต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: