วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ตลาดนัดสีเขียวดงมหาวันศุกร์ที่๑๐มิถุนายน๒๕๕

 ได้ป้ายตลาดสีเขียวมาแล้ว รอเวลาเปิดเป็นทางการ เชิญบ้านไกล้เคียงนำผลผลิตการเกษตรที่ปลอดภัยมาแลกเปลี่ยน จำหน่าย ชื้อขายกันนะครับ ของชุมชนเพื่อชุมชน เปิดขายทุกๆวันศุกร์บ่ายๆครับ
ไม่มีความคิดเห็น: