วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ประชุมประจำเดือนเตรียมความพร้อมกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้าง

 เมื่อเช้าวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเเวียงเชียงรุ้ง และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยงานวิจัยฯ ดำเนินการประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมวิจัยผลการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบอินทรีย์ในเกษตกรรายย่อย จังหวัดเชียงราย ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย แจ้งกิจกรรมที่จะได้ดำเนินการของสมาชิกกลุ่มตามขั้นตอนวิธีการวิจัยที่จะเริ่มเข้มข้นขึ้นหลังจากที่งบประมาณที่สนับสนุนจาก สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)สามารถเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ตลอดจนสอบถามปัญหาอุปสรรค และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชึ่งกันและกัน
รวมทั้งนัดหมายการรับไก่จากรายเก่าเพื่อส่งรายใหม่ที่เข้าร่วมวิจัย  ให้เสร็จในห้วงสัปดาห์นี้ทั้ง ๒๑ รายสำหรับรายใหม่
หลังจากประชุมเสร็จป้าสุธรรม ธรรมศร หนึ่งในสมาชิกเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ลุงติ๊บ บั้งเงิน อุดหนุนปุ๋ยมูลไก่จำนวน ๕ กระสอบขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ


ไม่มีความคิดเห็น: