วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปศุสัตว์บูรณาการกับวัฒนธรรมอำเภอ ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการคัดเลือกประธานสภาวัฒนธรรมฯ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมดำเนินการเป็นกรรมการคัดเลือกประธานสภาวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ตามคำสั่งของอำเภอ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ช่วงเช้าที่ องค์การบริหารตำบลทุ่งก่อ ตอนบ่ายที่ เทศบาลตำบ้านเหล่า


  ไม่มีความคิดเห็น: