วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ปศุสัตว์บูรณาการและการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศรัย(กศน.)

ปศุสัตว์บูรณาการและการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศรัย(กศน.) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นำโดยนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงรุ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและนักศึกษาประชาชนร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
ไม่มีความคิดเห็น: