วันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร่วมบูรณาการออกหน่วยอำเภอยิ้ม อำเภอเวียงชัย

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแวะเยี่ยมชมกิจกรรมอำเภอยิ้ม
ออกหน่วยอำเภอยิ้ม อำเภอเวียงชัย ในโครงการปล่อยพันธ์ปลาบึกที่หนองหลวงและงานขุดลอกผักตบชวารอบหนองหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลในหลวงทรงครองราชครบรอบ70ปี หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่โซนกลางอำเภอเวียงชัย แม่ลาว เมือง เวียงเชียงรุ้ง รวมกันทำหมันสุนัขแมว โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์. มาเป็นประธานเปิดงาน. เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.59

 ทีมงานโซนกลางที่น่ารัก สมัครสมานสามัคคีพี่น้อง
 ทำหมันสุนัขไม่มีความคิดเห็น: