วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

มอบไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ให้กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านสันไทรงาม

มอบให้นายอินทอน นัยติ๊บ แม่บ้านรับแทน
 เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ทีมงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินการส่งมอบพ่อแม่พันธุ์ไก่ประดู่หางดำฯ ให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มบ้านสันไทรงาม ในโครงการวิจัยจำนวน ๖ รายรายละ ๑๒ ตัว( ผู้ ๒ตัว เมีย๑๐ตัว) โดยขยายมาจากกลุ่มบ้านห้วยห้างที่สามารถเลี้ยงได้ดีพร้อมส่งให้ตามจำนวนที่จองไว้ ๒๑ ราย ที่เหลือจะได้ดำเนินการให้เสร็จในห้วงอาทิตย์นี้


ไม่มีความคิดเห็น: