วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559

นำเกษตรกรไปร่วมชมงานมหกรรม"นวัตกรรมและปศุสัตว์พันธุ์ดี"วันรำลึกการก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย "๙ ทศวรรษบำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ ๓"

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิย.59 พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.เป็นประธานเปิดงาน 9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ 3 "เปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม และสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2559(BAHGI Open House 2016) ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมี น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับพร้อมด้วย ผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ และ หน.ส่วนราชการในสังกัด

รมต.เกษตรและสหกรณ์ ประธานกล่าวเปิดงาน

 อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานการจัดงาน
 ภาพรวมกิจกรรมที่ ประธานเดินเยี่ยมชม พร้อมทั้งปลูกต้นไม้มงคลกับแขกผู้มีเก๊ยรติ

"เช้าวันนี้ผมมีโอกาสลงพื้นที่ จ. เชียงใหม่ เพื่อเปิดงาน "9 ทศวรรษ บำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ 3" และเปิดบ้านงานวิจัย นวัตกรรม พันธุ์สัตว์ดี กรมปศุสัตว์ สู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 2559 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ อ. สันป่าตอง โดยมีนโยบายสนับสนุนงานวิจัย เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ให้ตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย ครับ"(จากเฟชบุคของท่านรัฐมนตรี)เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำเกษตรกรจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ไปร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม"นวัตกรรมและปศุสัตว์พันธุ์ดี"วันรำลึกการก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย "๙ ทศวรรษบำรุงพันธุ์สัตว์ก้าวไกล ครั้งที่ ๓" และเที่ยวชมการจัดนิทรรศการของงาน ที่มีทั้ง ไก่ สุกร โค การประกวดต่างๆ
ถ่ายภาพกับคุณอำนวย ลิ้มธารากุล ที่สร้างสายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่

โคเนื้อพ่อพันธุ์ดี

แกะขน

ไก่ประดู่หางดำ

ไก่ไข่

พ่อแม่พันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่

ลูกไก่ประดู่ฯแต่ละอายุ
เรามากัน ๙ คนเพื่อ"๙ศตวรรษบำรุงพันธุ์สัตว์ไทยขอถ่ายกับป้ายมั่ง
การเดินทางตั้งแต่ตีห้า คุณป้าก็เกิดเมารถ วิงเวียน อาเจียน ต้องจอดพักเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตา น่าสงสาร มาก

ไม่มีความคิดเห็น: