วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ตรวจสอบการฝังไมโครชิพในกระบือโครงการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตกระบือ

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ นำโดยนายสริยัติ คอนชัยศรี  นายนิทิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาล ร่วมกันตรวจสอบการฝังไมโครชิพกระบือโครงการอนุรักษ์และเพิ่มผลผลิตกระบือปี ๒๕๕๘ ว่ายังมีอยู่หรือไม่ มีการเพิ่มจำนวน ลูกเกิดเป็นอย่างไร ผลจากเกษตรกรกลุ่มอนุรักษ์กระบือบ้านโป่ง ๑๐ ราย กระบือแม่พันธุ์ ๒๐ ตัว มีลูกเกิด ๑๘ ตัว ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มฯเป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น: