วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ฝังไมโครซิพกระบือในพื้นที่เวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่จากโซนกลาง อำเภอเมือง เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง แม่ลาว ได้ร่วมกันดำเนินการฝังไมโครชิพกระบือ ทำวัคซีนและถ่ายพยาธิให้กระบือในพื้นที่ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง หลังจากเมื่อวานไปดำเนินการฝังที่อำเภอเวียงชัย และวันที่๙-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไปดำเนินการที่อำเภอเมือง ต่อไป สำหรับวันนี้ในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งดำเนินการฝังได้ ๓๘ ตัวไม่มีความคิดเห็น: