วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ส่งมอบไก่ประดู่หางดำให้เกษตรกรผู้ร่วมวิจัยเรื่องผลการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบอินทรีย์ในเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 เมื่อเช้าวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยวิจัย นายหริพันธ์ มณีจันท์สุข ปศุสัตว์ตำบล ดำเนินการส่งมอบไก่ประดู่หางดำให้เกษตรกรที่อาสาร่วมวิจัยเรื่องผลการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำแบบอินทรีย์ในเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน ๖ ราย ครบตามจำนวนเป้าหมาย ขั้นตอนต่อไปจะได้อบรมความรู้การทำอาหารแบบอินทรีย์ และแนะนำการจัดการฟาร์มเข้าสู่ระบบ แล้วเก็บข้อมูลทั้งสามด้านอันได้แก่ ผลตอบแทนรายได้ การตลาดที่เหมาะสม และประสิทธิภาพการเลี้ยง ด้วยหวังว่าจะเป็นข้อมูลตัดสินใจสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่สนใจการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)และกรมปศุสัตว์
ไม่มีความคิดเห็น: