วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ร่วมทำดีถวายในหลวง ปลูกต้นไม้ ให้รางวัล และรักษาควายป่วย

นายอำเภอลงมือจับจอบขุดหลุมให้
เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมฉลองครองศิริราชสมบัติครล ๗๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมบูรณาการทำความดีถวายในหลวงกับหน่วยงานราชการที่ทำงานในที่ว่าการอำเภอด้วยการปลูกต้นไม้   และมอบรางวัลให้อาสาปสุสัตวืที่สร้างผลงานดีเป็นอาสาปศุสัตว์ดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘   และออกบริการรักษาควายป่วยให้แก่เกษตรกร
ปศุสัตว์ขนต้นพยุงไปปลูก

ท่านท้องถิ่นอำเภอมาปลุกด้วย

หน่วยทหารพัฒนาและทหารชุดมวลชนสัมพันธ์ร่วมด้วยช่วยกัน

บรรยากาศเย็นสบายไม่ร้อน


มอบเงินรางวัลให้นายสิน สมบัติตราอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดเชียงราย และรองระดับเขต เพื่อนำไปพัฒนาฟาร์มต่อไป
เยี่ยมรักษาควายแท้งลูกของนายสมัย สาวงษา

ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์รอบๆอำเภอ ดู โล่งสวยงาม

ไม่มีความคิดเห็น: