วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ร่วมด้วยช่วยกันควบคุมประชากรสุนัขแมวที่พญาเม็งราย

นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมทำหมันสุนัข แมว ณ ที่เทศบาลตำบลพญาเม็งราย  อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ในโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมควบคุมประชากรสุนัข แมว เพื่อสานต่อให้จังหวัดเชียงรายเป็นเขตปลอดโรคพิาสุนัขบ้าในปี ๒๕๖๐ 

มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหลายอำเภอมาร่วมด้วยช่วยกัน เช่น อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น

ไม่มีความคิดเห็น: