วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เยี่ยมกลุ่มขึ้นทะเบียนของกรมปศุสัตว์ "กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจ"
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปฏิบัติงานเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านนายหมั้น ถาคำ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำกองทุนยาและวัคซีนของกลุ่ม ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การมาเยี่ยมว่าเพื่อ
  1. แลกเปลี่ยนความรู้ สอบถามปัญหาและร่วมกันคิดแนวทางแก้ไข ซึ่งในการเข้าเยี่ยมครั้งก่อนได้แก้ไขปัญหาไก่ป่วยตายจำนวนมาโดยการให้มีกองทุนยาและวัคซีนเพื่อให้มีการป้องกันโรคที่ดี ตามหลักการเลี้ยงที่ว่าโรงเรือนดี ไก่พันธุ์ดี การจัดการดี การป้องกันโรคดี  
  2. จุดประสงค์อีกอย่างคือการมาสอบถามความต้องการของกลุ่มเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตสำหรับให้กลุ่มซึ่งกรมมีงบประมาณสนับสนุนมากลุ่มละ ๔,๐๒๐ บาท บทสรุปกลุ่มมีมติเลือกเอามุ้งตาข่ายสำหรับล้อมไก่ 
  3. และเรื่องอื่นๆได้แก่ ธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เรื่องการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์  การสร้างโรงเชือดไก่และตลาดไก่ประดู่หางดำโอกาสของผู้เลี้ยงรายย่อย
  4. นายหมั้น ถาคำ ประธานกลุ่มชี้แนะกิจกรรมของกลุ่มและบอกข่าวการอบรมนักศึกษา กศน.ที่จะมาเรียนรู้ดูงานที่ศูนย์เรียนรู้  ขอให้สมาชิกพัฒนากิจกรรมให้ดีน่าสนใจเป็นแหล่งเรียนรู้จะพากลุ่มนักศึกษาไปดูงานด้วย

สมาชิกวันนี้มีแต่สูงอายุ แต่ทุกคนตั้งใจมาร่วมกิจกรรมเพราะนอกจากการอบรมแล้วยังมีการทำน้ำยาเอนกประสงค์ร่วมกัน ก่อนจะปิดทางกลุ่มได้ขอรดน้ำดำหัวแบบว่าตอนปีใหม่ไม่ได้พบกันวันนี้มีโอกาสก็เลยมีการรดน้ำดำหัว (....แหมเรานี่ก็แก่แล้วสินะครับ..) ก็ให้พรตามประเพณี ขอบคุณในน้ำใจของพี่น้องบ้านประชาร่วมใจครับ

ไม่มีความคิดเห็น: