วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ตรวจโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่าประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายชัยพัธร์ ทิพโยธิน รองนายกเทศมนตรีฯ นางสาวณรินพรรณ จันกิติ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ให้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานพัฒนาสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่นำโดย สพ.ญ.ธีรัตธาวัลย์ โตบันลือภพ ที่เข้าตรวจเยี่ยมกิจการของโรงฆ่าสัตว์ของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่าเมื่อ เวลา ๑๑.๐๐ น.วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของโรงฆ่าสัตว์ให้ปลอดภัยถูกอนามัยเป็นไปตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ ต่อไป

นางสาวธีรัชธาวัลย์ โตบันลือภพ กำลังให้คำแนะนำต่างๆในการจัดการโรงฆ่าใหห้ได้มาตรฐานกับทีมงานท่านรองชัยพัชร์ ทิพโยธิน


ไม่มีความคิดเห็น: