วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มอบเกียรติบัตรอาสาปศุสัตว์ดีเด่นให้นายสมัย สาวงษา

 นายวุฒิกร คำมา ปลัดอาวุโสอำเภอเวียงเชียงรุ้ง รักษาการณ์นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งมอบเกียรติบัตรอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับจังหวัดเชียงรายให้นายสมัย สาวงษา และเงินรางวัลอีก ๔๐๐๐ บาท ในที่ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้เกษตรกรที่ตั้งใจปฏิบัติงานช่วยเหลือราชการด้านปศุสัตว์อย่างดี ตลอดมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คลิกอ่านผลงานของนายสมัย สาวงษาที่นี่ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: