วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประชุมกลุ่มเข้มแข็ง"กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านป่าซางหมู่ที่ 3"
นายเจริญทรัพย์ ใจน่าน ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุม  
เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งได้นัดหมายเข้าร่วมประชุมกลุ่มเข้มแข็งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านป่าซางหมู่ที่ ๓ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้คำแนะนำการพัฒนากลุ่มและติดตามแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ในการนี้ได้มอบปัจจัยการผลิตให้สมาชิกกลุ่มผ่านคณะกรรมการของกลุ่ม โดยได้รับการสนับสนุนของงบประมาณประจำปี 2556 ของกรมปศุสัตว์  ซึ่งกลุ่มก็มีความยินดีที่ทางราชการให้ความสนใจ ตอนแรกจะให้มีกองทุนยาและวัคซีน ของกลุ่มแต่เนื่องจากหมู่บ้านมีร้านค้าชุมชนของหมู่บ้านอยู่แล้วจึงขอให้มีการประสานกันในการจัดหายาเวชภัณฑ์ในการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้นตลอดจนวัคซีนให้มีจำหน่ายในร้านค้าชุมชนของหมู่บ้านแทน จะสดวกในการจัดการยิ่งขึ้น นอกจากนั้นได้สอบถามความก้าวหน้าของทุนเงินออมของกลุ่มว่าเป็นอย่างไร ชึ่งได้รับทราบว่ามีไก่เพิ่มจำนวนขึ้นมาก เงินทุนหมุนเวียน หมื่นกว่าบาทจากเดิมมีแค่ ห้าพันบาทที่พัฒนาชุมชนสนับสนุนให้ชื้อไก่ไข่มาเลี้ยงเมื่อปี ๒๕๕๔ สมาชิกยังคงเดิมไม่มีเพิ่มหรือลด
กลุ่มมีนายเจริญ ใจน่าน อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ เป็นประธานกลุ่ม มีนายสมศักดิ์ ใจน่าน เป็นเรขากลุ่ม ดูแลกิจกรรมของกลุ่มอย่างดี

ภาพสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้หญ้ิงและแก่ด้วยแต่ก็เลี้ยงไก่ได้ดีครับ


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เล่าถึงกิจกรรมที่จะมีเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์เขต จะมาเยี่ยมกลุ่มในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกลุ่ม

ปัจจัยการผลิต และวัคซีนที่ได้จัดหาให้สำหรับทำอาหารหมักหยวกกล้วย สูตร 100/4/1 ตามที่ได้อบรมมา


วัคซีนฝีดาษ วัคซีนนิวคาสเซิลกับหลอดลมอักเสบ และน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อโรค
ถ่ายภาพที่ระลึก เป็นหลักฐานการมอบปัจจัยการผลิตกับสมาชิกกลุ่ม
กับคณะกรรมการกลุ่ม

ไม่มีความคิดเห็น: