วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1และเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มเลี้ยงควายหมู่บ้านทุ่งก่อ

นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดเชียงราย และนายจันทร์ รักลีน ปฏิบัติงานมอบพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และมล็ดพันธุ์หญ้าอีกบางส่วน ให้กลุ่มเกษตรกรหมูบ้านอาหารสัตว์บ้านทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ และออกเยี่ยมชมบ่อแก๊สชีวภาพของนายจุ๋มปี๋ ใจน้อย สมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหมู่บ้านอาหารสัตว์นำร่องในปีนี้ อบรมอาหารสัตว์และทำบ่อแก๊สเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาเป็นเวลา ตอนนี้มีแก๊สใช้ได้อย่างเต็มที่ทดสอบดูแล้ว นอกจากนั้นนายดวงติ๊บ วันดี สาธิตการไถนาด้วยควายของตนเอง ให้ดูและเก็บภาพไว้นำเสนอผลงานของกลุ่มในโอกาศต่อไป
ตัวแทนกลุ่มที่มารับมอบท่อนพันธุ์และเมล็ดหญ้า


ช่วยกันขนท่อนพันธุ์เนเปียร์
นายดวงติ๊บ วันดี ประธานกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ สาธิตการไถนาด้วยควายของตนเองที่ชื่อเจ้าแสนรู้  เพื่อการอนุรักษ์วิถีชีวิตคนกับควาย  ให้เป็นตัวอย่างไว้เรียนรู้แก่ชนรุ่นหลังที่ไม่มีโอกาส
บ่อแก๊สชีวภาพของนายจุ๋มปี๋ ใจน้อย สมาชิกกลุ่มเลี้ยงควายบ้านทุ่งก่อ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหมู่บ้านอาหารสัตว์นำร่องในปีนี้

ไม่มีความคิดเห็น: