วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ร่วมพิจารณาแผนสามปีของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


 
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชีียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนสามปีของสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ในฐานะตัวแทนภาคราชการ เมื่อวันที่  ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสภาของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า มีนายทองคำ ยาปะโลหิต เป็นประธานการประชุม
 คณะกรรมการพิจารณามีจำนวน ๒๐ คน จากหลายภาคส่วน ตามระเบียบของ อปท.
ไม่มีความคิดเห็น: