วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บริการรักษาสุกรนายบุญช่วย นันทะเสน บ้านป่าซางดอยแก้ว

นายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาลให้คำแนะนำเจ้าของสัตว์
 เมื่อเช้าวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้รับแจ้งทางงโทรศัพย์จากนายบุญชวย นันทะเสน เกษตกรบ้านป่าซางดอยแก้ว ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ว่าสุกรที่เลี้ยงขุมไว้มีอาการท้องเสียถ่ายเหลวนอนตายอย่างกระทันหัน อยากไห้เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอเข้าไปตรวจว่ามีสาเหตุมาจากอะไร เมื่อได้เข้าไปตรวจสอบก็พบว่ามีสุกรอยูสองคอก ป่วยซึมอยู่หนึ่งคอกอีกคอกปกติดี  น่าจะเกิดสุกรมีความเครียดจากการเปลี่ยนอากาศเพราะช่วงนี้มีฝนตกลงมาสลับกับอากาศกลางวันร้อนมาก ก็เลยอ่อนแอติดเชื้อทางเดินอาหารมีอาการท้องเสียดังกล่าว ได้ให้คำแนะนำและให้ฉีดยาในช่วงตอนเย็นๆ เพราะนายบุญช่วยไม่ได้ล้างคอกสุกร คนจับก็ไม่อยู่  จะฉีดยาคุมฝูงคงลำบากก็เลยแนะนำให้ทำตอนเย็น

 มีมุ้งครอบกันยุงเรียบร้อย
 คอกที่สุกรยังปกติ
 คอกสุกรป่วยท้องเสีย นอนหมดแรง
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอและนายบุญช่วยเจ้าของหมูที่แจ้งส่วนภรรยาคนเลี้ยงดูแลไม่อยู่ นายบุญช่วยตกใจเพราะเลี้ยงมานานเพิ่งมาเจอโรคที่ป่วยตายเร็ว ไม่มีความคิดเห็น: