วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

พบปะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของตำบลดงมหาวัน

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางพบปะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของตำบลดงมหาวัน ในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ของกรรมการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  ได้แจ้งให้ทราบด้านปศุสัตว์ได้แก่เรื่องการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทั้งในโรงเรือนโค กระบือ โรงเรือนสัตว์ปีกเล้าเป็ด เล้าไก่  และการประเมินการพัฒนากลุ่มเข้มแข็งที่ตำบลดงมหาวันมี ๑ กลุ่มคือกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ตำบลดงมหาวัน
 บรรากาศการประชุม
 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งแจ้งกิจกรรมด้านปศุสัตว์
นายรณชัย ไชยยะ เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง แนะนำตัวในฐานะที่ย้ายมารับตำแหน่งเกใหม่

ไม่มีความคิดเห็น: