วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มอบปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่"กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง"

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายเอนก แก้วนิลตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิตและนำเสนอนโยบายการพัฒนากลุ่มอาชีพ ให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง หมู่ ๗ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านนายติ๊บ บั้งเงิน  มีนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งต้อนรับ และชี้แจงความเป็นมาของปัจจัยการผลิตที่ได้นำมามอบวันนี้


สิ่งที่มอบให้กลุ่มบ้านห้วยห้างวันนี้มี สองรายการเป็นหลักคือเครื่องบดอาหารสัตว์และตาข่ายพลาสติกสำหรับล้อมไก่  นอกจากการจัดทำกองทุนยาและวัคซีน กองทุนอาหารสัตว์ของกลุ่มที่ดำเนินการไปแล้วไม่มีความคิดเห็น: