วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประชุมหัวหน้าส่วนราขการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชีียงรุ้ง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อบ่ายวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มีท่านนายอำเภอธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการประชุม การประชุมดำเนินการตามวาระของแต่ละหน่วยงาน ด้านปศุสัตว์มีเรื่องการอบรมเกษตรกร การเฝ้ารระวังโรคคอบวม โรคไข้หวัดนก เสร็จจากการประชุมมีงานเลี้ยงสังสรร นายสมควร นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางเป็นเจ้าภาพ


ไม่มีความคิดเห็น: