วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อีกหนึ่งของความภูมิใจของคนเลี้ยงโค

หน่วยผสมเทียมของ นพค. ๓๕ ได้นำโคของเกษตรกรจากเวียงเชียงรุ้งไปร่วมประกวดที่อำเภอสามเงา จังหวัดตากเมื่อวันที่ ๒๒ธันวาคม ๒๕๕๗ได้รับรางวัลมาสองรางวัล น่าภูมิใจแทนพี่น้องคนเลี้ยงโค หนึ่งในนั้นเป็นของนายเฉลิม สุขเกษม อาสาปศุสัตว์ที่รักการเลี้ยงโค ขอให้ตั้งใจเลี้ยงกันต่อไปนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: