วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ร่วมทีมกรรมการตัดสินประกวดสัตว์ที่เทศบาลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมทีมกรรมการตัดสินประกวดสัตว์ที่เทศบาลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตามคำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: