วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ติวเข้มโรงฆ่าสัตว์

 นายสมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เชต ๕ และที่มงาน ได้มาบรรยายเกี่ยวกับปัญหามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ และตอบปัญหาต่างๆในเรื่องเจ้าหน้าที่ตรวจโรค เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  มีปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟัง  โดยสรุปยังต้องช่วยกันพัฒนาโรงฆ่าสัตว์กันต่อไป เพราะกรมปศุสัตว์มีหน้าที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ไม่ถนัดไปตรวจไปจับ  ต้องมีแผนกตรวจจับ อีกชุดปศุสัตว์อำเภอเล่นสองหน้า คงไปลำบาก

ไม่มีความคิดเห็น: