วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ร่วมงานหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและฉลอง ๕๐ ปี บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมงานเปิดป้ายหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและฉลอง ๕๐ ปี บ้านสันไทรงาม ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ชาวบ้านสันไทรงาม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานได้เป็นอย่างดี
ไม่มีความคิดเห็น: